Υδραυλικές εγκαταστάσεις – εργασίες

Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις και γενικά τα υδραυλικά για την NRGROUP είναι ένα αντικείμενο εργασίας που ουσιαστικά εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των σωληνώσεων και των μηχανικών μονάδων, χωρίς διαρροές,  βλάβες και φθορές που μπορεί να προέλθουν από διάφορους παράγοντες.

Η NRGROUP αναλαμβάνει όλες τις εργασίες σε νεόδμητες οικοδομές, οικίες, γραφεία και καταστήματα (επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους) που αφορούν τα υδραυλικά και όχι μόνο

Κάνουμε έλεγχο, αποκατάσταση βλαβών, συντήρηση και ανακαίνιση υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Συνήθως απαντάμε εντός 24Ωρών εκτός Σαββατοκύριακού. Όλα τα email που λαμβάνουμε παραμένουν εμπιστευτικά.

Ευχαριστούμε για την επικοινωνία:)

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty